W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego (transkrypcja)

RSS

I. NAZWA USŁUGI: Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego (transkrypcja)

II. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021r., poz. 709 - z późn.zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020r., poz.1359 - tekst jednolity).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz.1740 - z późn.zm.).
Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r., poz. 1792).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923 - z późn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 698 - z późn.zm). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204 – zpóźn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1904-tekst jednolity).

III. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
-tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
-tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
-dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.


W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.
 Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

IV. OPŁATY
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2022, poz. 2142).
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330)
Wydanie odpisu zupełnego po transkrypcji treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł. Odpis zupełny uważa się za wydany na wniosek. 
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Pełnomocnictwa udzielne innych osobom niż wymienionym powyżej podlegają opłacie skarbowej – 17 zł. 
Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki.
Do 1 miesiąca jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Odmowa dokonania transkrypcji następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji- art. 11 ust. 2 i art. 107 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 111 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

UWAGI
Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Załączniki:

Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 14:21
Liczba pobrań: 39
pełnomocnictwo
pdf, 50 kB
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 14:21
Liczba pobrań: 35
wniosek o rejestrację zdarzenia
pdf, 62 kB
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 14:22
Liczba pobrań: 32
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 14:20
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2023 14:22
Liczba wyświetleń: 102
Drukuj Zapisz do PDF
wersje