Wyróżnione informacje

 

DBAJMY O ŁAD I PORZĄDEK NA TERENIE NASZEJ GMINY

 


Gminne Biuro Spisowe w Mieroszowie  mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pl. Niepodległości 1 pok. 15, telefon kontaktowy 74 3030030 -  Koordynator Gminny Aneta Rajter


 

 


NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE - dla domów jednorodzinnych z KOMPOSTOWNIKIEM !!! niższa opłata o 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość


 

Rachunek bankowy do wpłat podatkowych :

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

wieczyste użytkowanie terenu, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania terenu, koncesje alkoholowe, przygotowanie dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

 


Rachunek bankowy do wpłat dot. :

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

34 8395 0001 0021 8115 2000 0007


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W GMINIE MIEROSZÓW W PODZIALE NA 5 FRAKCJI

 

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY
W GMINIEInformacja na temat płatności na podstawie faktur dokonywanych przez Gminę Mieroszów i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT


Ostatnio dodane informacje

Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 74 30 30 188
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz Mieroszowa: Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mieroszowa: Mariusz Pawlak
Skarbnik gminy: Joanna Błażuk
Sekretarz gminy: Ewa Kisztelińska
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30
środy: od 7:30 do 16:30
piątki: od 7:30 do 14:30
  Skargi i Wnioski można składać do Burmistrza lub Zastępcy:
- w środy w godzinach od 13:00 do 16:30
  Skargi i Wnioski można składać do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w środy w godzinach od 14:30 do 16:30
konto bankowe urzędu: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010
konto na odbiór odpadów komunalnych: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
34 8395 0001 0021 8115 2000 0007
więcej informacji
opłaty za użytkowanie wieczyste Burmistrz Mieroszowa przypomina o corocznym obowiązku dokonania płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca każdego roku BEZ WEZWANIA
Strona Mieroszowa http://www.mieroszow.pl/