Wyróżnione informacje

DRODZY MIESZKAŃCY,

 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy od dnia 21.02.2021r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie:

 

Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:

Tel.:

74 3030430,

74 3030002,

74 3030003.

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu.  – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną. Wejście do Urzędu możliwe jest tylko poprzez Bramę Główną (Brama nr2 będzie zamknięta).

Burmistrz Andrzej Lipiński

 


 

Informacja na temat szczepień w Gminie Mieroszów

 


 

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021r. przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 r., zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019r. poz. 2277, ze zmianami).


Uwaga!

W dniu 04.11.2020 r. została wprowadzona nowa organizacja ruchu dla Palcu Niepodległości, ul. M. Kopernika, ul. Kościelnej w Mieroszowie. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi kierujących na nowe oznakowanie. Zgodnie z nową  organizacją  ruchu wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Kopernika oraz Kościelnej.


 
Apel do mieszkańców Gminy Mieroszów!
Szanowni Państwo!
 
Apelujemy do Wszystkich mieszkańców Gminy Mieroszów, uważajmy na osoby starsze, dbajmy o swoich bliskich.
Seniorze zostań w domu:
Drodzy Seniorzy, ograniczcie wychodzenie z domu, szczególnie w miejsca zatłoczone, do absolutnego minimum.
Korzystajcie z pomocy bliskich i sąsiadów.
Jeżeli musicie wyjść z domu, pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Dbajcie o siebie.
Zachęcamy też wszystkich mieszkańców do zwracania szczególnej uwagi na Seniorów i ich potrzeby- nie tylko naszych rodziców czy dziadków, ale też np.: sąsiadów, zwłaszcza osoby samotne.
Zaproponujmy zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa, każda taka pomoc zmniejsza ryzyko zakażenia osoby starszej.
To bardzo ważne, byśmy byli wrażliwi na siebie nawzajem.
Taka solidarność społeczna jest dzisiaj niezwykle potrzebna!
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
Telefon w godzinach pracy Ośrodka:
74 84 58 262
Telefon alarmowy poza godzinami pracy Ośrodka:
530434062
 
 

DRODZY MIESZKAŃCY,

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy od dnia 19.X.2020r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie: 

Zalecana jest obsługa klientów  w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap.

✔️W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) kontakt możliwy jest tylko przez Biuro Obsługi Klienta:
Tel.: 74 3030188, które zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Burmistrza Mieroszowa prowadzi jednolity kalendarz wizyt wszystkich osób wchodzących do Urzędu jak i prowadzi pomiar temperatury.
✔️Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu.  – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny.
✔️Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną.
✔️Wejście do Urzędu możliwe jest tylko poprzez Bramę Główną (Brama nr2 będzie zamknięta).

Burmistrz Andrzej Lipiński

 


 

DBAJMY O ŁAD I PORZĄDEK NA TERENIE NASZEJ GMINY

 


 

 


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na 2021 rok


 
Rachunek bankowy do wpłat podatkowych :

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

wieczyste użytkowanie terenu, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania terenu, koncesje alkoholowe, przygotowanie dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

 


Rachunek bankowy do wpłat dot. :

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

34 8395 0001 0021 8115 2000 0007


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2021

 

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY
W GMINIEInformacja na temat płatności na podstawie faktur dokonywanych przez Gminę Mieroszów i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT


Ostatnio dodane informacje

Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 74 30 30 188
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz Mieroszowa: Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mieroszowa: Mariusz Pawlak
Skarbnik gminy: Joanna Błażuk
Sekretarz gminy: Ewa Kisztelińska
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30
środy: od 7:30 do 16:30
piątki: od 7:30 do 14:30
  Skargi i Wnioski można składać do Burmistrza lub Zastępcy:
- w środy w godzinach od 13:00 do 16:30
  Skargi i Wnioski można składać do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w środy w godzinach od 14:30 do 16:30
konto bankowe urzędu: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010
konto na odbiór odpadów komunalnych: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
34 8395 0001 0021 8115 2000 0007
więcej informacji
opłaty za użytkowanie wieczyste Burmistrz Mieroszowa przypomina o corocznym obowiązku dokonania płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca każdego roku BEZ WEZWANIA
Strona Mieroszowa http://www.mieroszow.pl/