Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 074-84-94-300 do 304
fax: 074 84-94-323
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz: Marcin Raczyński
z-ca Burmistrza: Rafał Dzimira
Skarbnik: Iwona Wojciechowska-Zatorska
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30
środy: od 7:30 do 16:30
piątki: od 7:30 do 14:30
  Skargi i Wnioski można składać do Burmistrza lub Zastępcy:
- we wtorki w godzinach od 8:30 do 9:30.
- w środy w godzinach od 14:00 do 16:30
- w czwartki w godzinach od 8:30 do 9:30
- w piątki w godzinach od 8:30 do 9:30
konto bankowe urzędu: Gmina Mieroszów
Bank BGZ BNP Paribas S.A.
53 2030 0045 1110 0000 0157 9960
konto na odbiór odpadów komunalnych: Gmina Mieroszów
Bank BGZ BNP Paribas S.A.
56 2030 0045 1110 0000 0269 1720
więcej informacji
opłaty za użytkowanie wieczyste Burmistrz Mieroszowa przypomina o corocznym obowiązku dokonania płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca każdego roku BEZ WEZWANIA
Strona Mieroszowa http://www.mieroszow.pl/