Wyróżnione informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na Portalu Gov.pl narzędzie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, które ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji i nie mogącym we własnym zakresie poradzić sobie w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osobom potrzebującym ułatwi zaś uzyskanie informacji o możliwości pomocy.

Szukasz pomocy? https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc

Chcesz pomóc? https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat

Ponadto informujemy, że dla osób poddanych kwarantannie, została uruchomiona Aplikacja kwarantanna domowa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa.

Aplikacja ułatwi i usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywaosoba objęta kwarantanną, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwi też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie. Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji, będzie możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z Ośrodkami Pomocy Społecznej. W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł się zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Mieroszów zamknięty dla interesantów do odwołania!!!

 

·        Ograniczamy dostęp do urzędu

·        Wprowadzamy wyłącznie zdalną obsługę Klienta w Urzędzie oraz we wszystkich jednostkach gminnych.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszeniem zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -

z dniem 16 marca 2020r. do odwołania zamyka się Urząd Miejski w Mieroszowie wraz z pozostałymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi dla BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENÓW.

 

KONTAKT:

SEKRETARIAT:                                  74 30 30 188

e-mail:                                               urzad@mieroszow.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:         74 30 30 001

e-mail USC:                                       kpelka@mieroszow.pl

                                                           agorniaczyk@mieroszow.pl

 

 


Rachunek bankowy do wpłat podatkowych :

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

wieczyste użytkowanie terenu, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania terenu, koncesje alkoholowe, przygotowanie dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

 


Rachunek bankowy do wpłat dot. :

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

34 8395 0001 0021 8115 2000 0007


Telefon kontaktowy w sprawie koronowirusaW celu usprawnienia kontaktów z Państwem podajemy numer telefonu, na który mieszkańcy naszej gminy mogą dzwonić w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu "koronawirus". 


1. Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Wałbrzyskiego szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2

2. Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19

3. Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mieroszów szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

Po kolejnych doniesieniach przedstawionych w dniu dzisiejszym przez Premiera Mateusza Morawieckiego w związku z zagrożeniem epidemii koronawirusa w naszym kraju podjęto kolejne środki zaradcze i prewencyjne.

Od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r:

Placówki Oświatowe w Gminie Mieroszów zostaną zamknięte !!!

Wszystkie zajęcia w Mieroszowskim Centrum Kultury zostaną zawieszone do odwołania – natomiast administracja MCK w Mieroszowie będzie funkcjonować w godzinach urzędowania !!!

Zawieszono także funkcjonowanie Bibliotek na terenie gminy do odwołania !!!

Wszystkie zajęcia w świetlicy środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej również zostają zawieszone !!!!

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych. W okresie od 12 do 13 marca będą prowadzone zajęcia opiekuńcze – z uwagi na obiektywne utrudnienia w zorganizowaniu opieki dla dzieci przez rodziców/opiekunów w tym czasie szkoły zapewnią jeszcze opiekę nad dziećmi.

Działania te w znacznym stopniu mogą przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni kalendarzowych – szczegóły na stronie https://www.zus.pl/ lub pod telefonem 22/560 16 00.


KOMUNIKAT Burmistrza Mieroszowa - Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W GMINIE MIEROSZÓW W PODZIALE NA 5 FRAKCJI

 

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY
W GMINIEWZÓR DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Informacja na temat płatności na podstawie faktur dokonywanych przez Gminę Mieroszów i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT


Uwaga zmiana numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Nowe numery telefonów obowiązują od 01.11.2019 r. Dotychczasowe numery będą aktywne do 31.10.2019 r.

Ostatnio dodane informacje

Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 74 30 30 188
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz Mieroszowa: Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mieroszowa: Mariusz Pawlak
Skarbnik gminy: Joanna Błażuk
Sekretarz gminy: Ewa Kisztelińska
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30
środy: od 7:30 do 16:30
piątki: od 7:30 do 14:30
  Skargi i Wnioski można składać do Burmistrza lub Zastępcy:
- w środy w godzinach od 13:00 do 16:30
  Skargi i Wnioski można składać do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w środy w godzinach od 14:30 do 16:30
konto bankowe urzędu: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010
konto na odbiór odpadów komunalnych: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
34 8395 0001 0021 8115 2000 0007
więcej informacji
opłaty za użytkowanie wieczyste Burmistrz Mieroszowa przypomina o corocznym obowiązku dokonania płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca każdego roku BEZ WEZWANIA
Strona Mieroszowa http://www.mieroszow.pl/