W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej

RSS
Sprawa: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej.

II. PODSTAWA PRAWNA
art. 37–38 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021, poz. 709 ze zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY
Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Podanie powinno wskazywać zakres żądanych zmian – informacje, które dane i w jakim akcie mają zostać sprostowane/uzupełnione oraz określić podstawę uzupełnienia.
Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli sprawa załatwiana jest korespondencyjnie–kserokopia dokumentu tożsamości.
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo – jeśli czynność jest dokonywania przez pełnomocnika.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
-osoba, której akt dotyczy (akt urodzenia i małżeństwa)
-jej przedstawiciel ustawowy
-osoba, która wykaże interes prawny

V. OPŁATY
Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania 39zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. 
Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki.
Do 1 miesiąca jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
parter- pokój nr 2
tel. 74/ 30 30 003 lub 001
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 16:00

X. UWAGI
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje Kierownik USC miejsca zdarzenia.
1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
3. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
5 Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.
8. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

Załączniki:

podanie o uzupełnienie
pdf, 102 kB
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 16:07
Liczba pobrań: 39
pełnomocnictwo
pdf, 102 kB
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 16:08
Liczba pobrań: 37
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 16.01.2023 15:55
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2023 09:43
Liczba wyświetleń: 75
Drukuj Zapisz do PDF
wersje