W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia

RSS
Sprawa: Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI:Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia

II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 52 - 62 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021., poz. 709 ze zm.)
art. 62 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020, poz. 1359 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r., w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2017r., poz. 2305).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.) p

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz osobiste stawiennictwo jednego z nich.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzic dziecka – stosowne pełnomocnictwo udzielone przez rodzica lub rodziców dziecka.

IV. OPŁATY:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022, poz. 2421)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., poz. 1330)

Sporządzenie aktu urodzenia - bez opłat. Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
Każdy kolejny egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia - 22 zł.
Pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Pełnomocnictwa udzielne innych osobom niż wymienionym powyżej podlegają opłacie skarbowej – 17 zł. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o urodzeniu dziecka.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel. 74/ 30 30 003 lub 001, parter- pokój nr 2
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa 7.00 do 16:00
piątek od 7.00 do 14.00

VIII. UWAGI:
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
Urodzenia dziecka rejestruje się w USC miejsca zdarzenia.
Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego (w przypadku zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego protokołu zgłoszenia urodzenia nie sporządza się). 
Dziecko może nosić nie więcej niż dwa imiona. Dziecko urodzone z małżeństwa nosi nazwisko w akcie małżeństwa. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, nazwisko dziecka wpisane w akcie małżeństwa może zostać zmienione poprzez zgodne oświadczenie obojga rodziców złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Jeśli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniem koniecznym do uznania ojcostwa.
Jeżeli nie stosuje się domniemania, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka, dane ojca zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa albo sądowego ustalenia ojcostwa.
Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.

Załączniki:

Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 16:07
Liczba pobrań: 133
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 16:07
Liczba pobrań: 133
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 16:04
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2023 16:07
Liczba wyświetleń: 293
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.