W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały Rady

Uchwała nr: I/3/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 06.05.2024
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Na podstawie: art. 18 a oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 40 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: I/2/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 06.05.2024
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa
Na podstawie: art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 57 ust. 3 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: I/1/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 06.05.2024
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa
Na podstawie: art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 57 ust. 3 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXX/465/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 18.04.2024
W sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXVI/439/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: LXXVI/439/2023
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXX/464/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 18.04.2024
W sprawie: zmian w budżecie na 2024 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: LXXVI/440/2023
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXX/463/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 18.04.2024
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dni/a 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr LXIX/386/2023 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Mieroszów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIIX/221/2017 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXX/462/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 18.04.2024
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Golińsk, gm. Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dni/a 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr LXIX/385/2023 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Golińsk, gm. Mieroszów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIIX/221/2017 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXX/461/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 18.04.2024
W sprawie: zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM SUDETY Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowym w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 506)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXX/460/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 18.04.2024
W sprawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXIX/459/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.03.2024
W sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXVI/439/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: LXXVI/439/2023
Status: Obowiązująca