W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały Rady

Uchwała nr: LXVIII/376/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVIII/375/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/337/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVIII/374/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: przyjęcia i skierowania apelu do Prezydenta Wałbrzycha w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej 3361D (ul. Moniuszki ul. Mieroszowska)
Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Mieroszów, stanowiącego załącznik nr 1 o Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVIII/373/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mieroszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 943 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVII/372/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji przedstawicieli samorządów sąsiadujących z czeskim regionem Broumovsko jako poparcia dla kandydatury Broumova zabiegającego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2028 roku.
Na podstawie: atr. 7 ust. 1 pkt 9, 10, 18 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 11 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 5966 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVII/371/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie: art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVII/370/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/337/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVII/369/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: zmian w budżecie na 2023 r.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LVII/368/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2023 roku"
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 572)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVII/367/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/331/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek edukacyjnych.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Status: Obowiązująca