W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały Rady

Uchwała nr: III/23/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku
Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/22/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2024 roku
Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/21/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: LXXVI/439/2023
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/20/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: zmian w budżecie na 2024 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: LXXVI/440/2023
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/19/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umów dzierżawy
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/18/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Mieroszów określonej imiennie rodzinie repartiantów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) art. 12 ust. 3 pkt 2 i art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/17/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" (SUMP)
Na podstawie: art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/16/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: udzielenia absolutorium za rok 2023 Burmistrzowi Mieroszowa
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/15/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2023
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III/14/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.06.2024
W sprawie: udzielenie Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania
Na podstawie: art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.)
Status: Obowiązująca