W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Uchwały Rady

Uchwała nr: LXXVII/448/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.01.2024
W sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Uchwała nr: LXXVII/447/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.01.2024
W sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVII/446/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.01.2024
W sprawie: wystąpienia Gminy Mieroszów ze Związku Gmin wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVII/445/2024
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.01.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umów dzierżaw
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVI/444/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.12.2023
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 r.
Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVI/443/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.12.2023
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2024 r.
Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVI/442/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.12.2023
W sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia Klub "SENIOR+" w Golińsku
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 pkt. 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51, art. 111, art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVI/441/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.12.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/206/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust. 4 i 5, art. 97 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVI/440/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.12.2023
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2024 r.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXVI/439/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 28.12.2023
W sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)
Status: Obowiązująca