W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Uchwały Rady

Uchwała nr: LXXII/413/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 31.08.2023
W sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXII/412/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 31.08.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umowy dzierżawy
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXII/411/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 31.08.2023
W sprawie: nadania nazwy skwerowi na terenie Mieroszowa
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXII/410/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 31.08.2023
W sprawie: trybu i sposobu powoływani i odwoływani członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 poz. 1249 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/409/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/337/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art,. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/408/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/407/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na nawiązanie partnerstwa pomiędzy Gminą Mieroszów a Radą Strategiczną Regionu Broumowskiego o.p.s.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/406/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie Kamionki, obręb Rybnica Leśna, gm. Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/405/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Rybnicy Leśnej, gm. Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/404/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 3a oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
Status: Obowiązująca