W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

RSS
Sprawa: Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI: Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

II. PODSTAWA PRAWNA:
-art. 7 ust. 2 pkt 5, art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest obowiązana:
-okazać dowód osobisty lub paszport stwierdzający tożsamość.
-złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
-złożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
-złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
-złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

IV. OPŁATY:
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2022, poz. 2421)
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 38 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bezpośrednio przy złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, w przypadku:
Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel. 74 30 30 003 lub 001
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
 środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

VIII. UWAGI:
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
O wydanie przez konsula zaświadczenia może wystąpić obywatel polski, który przedkłada dokumenty wymienione w punkcie III oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio
w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Osoba, o której mowa powyżej, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Załączniki:

Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 09:11
Liczba pobrań: 109
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 09:11
Liczba wyświetleń: 187
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.