W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Wpisanie do Rejestru Wyborców

RSS
Sprawa: Wpisanie do Rejestru Wyborców
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI: Wpisanie do Rejestru Wyborców 

II. PODSTAWA PRAWNA:
-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
-Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

IV. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM 
-wyborcy stale zamieszkali w Mieroszowie bez zameldowania na pobyt stały
-wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Mieroszowie
-wyborcy stale zamieszkali w Mieroszowie pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Mieroszowie

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

VII. OPŁATY
Bez opłat

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
pokój nr 2, parter
tel. 74 30 30 003 lub 001
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

IX UWAGI:
Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania na terenie Gminy Mieroszów i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że prezydent miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Mieroszowie zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Mieroszowa jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Mieroszowie. pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Mieroszowie (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).
W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.
Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Mieroszowie. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Załączniki:

wniosek o wpisanie do RW
pdf, 81 kB
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 14:46
Liczba pobrań: 121
deklaracja
pdf, 70 kB
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 14:47
Liczba pobrań: 120
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 14:47
Liczba pobrań: 123
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 09:36
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2023 14:48
Liczba wyświetleń: 281
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.