W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW

RSS

SPRAWA:
Udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY:
ETAP I
Wniosek właściciela/najemcy/władającego nieruchomością lub zarządcy nieruchomości, o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Mieroszów wraz z załącznikami:
kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku,
w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,
w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu/energii:
dla ogrzewania gazowego - warunki przyłączenia do sieci gazowej,
dla ogrzewania elektrycznego- warunki przyłączenia,
kopię pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, łącznie z niezbędną dokumentacją projektową,
dokumenty uprawniające pełnomocnika do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Termin przyjmowania wniosków: od 15 maja do 15 września w danym roku kalendarzowym.

ETAP II 
Podpisanie z Gminą umowy o dotację.

ETAP III 
Rozliczenie dotowanego zadania inwestycyjnego według obowiązującego wzoru do którego należy dołączyć:
1. umowę dostarczenia gazu/energii
2. kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę zadania.
3. oryginały faktur/rachunków wraz z potwierdzeniem przelewu wskazującego wnioskodawcę jako nabywcę.


Termin złożenia rozliczenia zadania : do 30 listopada danego roku, w którym złożony został wniosek o udzielenie dotacji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:
Referat Nieruchomości
I piętro, pokój nr 15
tel. 74 30 30 040

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Umowa o dotację – wypłata dotacji po złożeniu rozliczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

OPŁATY:
1. Udzielenie dotacji nie podlega opłacie.
2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mieroszów
nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Uchwała NR XVI/112/2020 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 poz. 1318 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2556 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142 t.j. ze zm.).

Załączniki:

wniosek o dotację
pdf, 99 kB
Wytworzył: Burmistrz Mieroszowa
Data wytworzenia: 09.08.2023
Opublikował w BIP: Natalia Szymańska
Data opublikowania: 11.08.2023 08:04
Liczba pobrań: 42
rozliczenie dotacji
pdf, 63 kB
Wytworzył: Burmistrz Mieroszowa
Data wytworzenia: 09.08.2023
Opublikował w BIP: Natalia Szymańska
Data opublikowania: 11.08.2023 08:04
Liczba pobrań: 35
Wytworzył: Burmistrz Mieroszowa
Data wytworzenia: 09.08.2023
Opublikował w BIP: Natalia Szymańska
Data opublikowania: 11.08.2023 08:05
Liczba wyświetleń: 89
Drukuj Zapisz do PDF