W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Rejestracja małżeństw – ślub konkordatowy

RSS
Sprawa: Rejestracja małżeństw – ślub konkordatowy
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI:Rejestracja małżeństw – ślub konkordatowy

II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 1 § 2 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020, poz.135)
art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 54 - art. 56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm.)
art. 10 - Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolita Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., poz. 318). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi są zobowiązane:
-złożyć podanie o wydanie zaświadczeń.
-okazać ważny dowód osobisty lub paszport stwierdzający tożsamość.
- złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
- cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
- złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

IV. OPŁATY:
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2421)
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., poz.1330)
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rzecz USC, w którym zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Opłata skarbowa zostaje uiszczona jeśli akt małżeństwa zostanie sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieroszowie.
Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Formalności związane z przyjęciem dokumentów dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 
 W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wybrany Urząd Urząd Stanu Cywilnego

w przypadku Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel. 74/ 30 30 003 lub 001
pokój nr 2 / parter
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

VIII. UWAGI:
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany Kierownik USC.
Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy.
Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Przed Kierownikiem USC narzeczeni składają oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa.
Obcokrajowiec składa zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.
W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa duchowny przekazuje zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństw Kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Załączniki:

Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 09:53
Liczba pobrań: 123
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 09:53
Liczba pobrań: 127
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 09:50
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2023 09:53
Liczba wyświetleń: 286
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.