W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

RSS
Sprawa: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

II. PODSTAWA PRAWNA:
-art. 62 § 1, art. 73, art. 75, art. 76, art. 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020, poz. 1359 ze zm.)
-art. 63- 66 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Podanie o uznanie ojcostwa.
Aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz ich osobiste stawiennictwo.

IV. OPŁATY:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2022, poz. 2421)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., poz. 1330)
Za każdy odpis skrócony - 22 zł.
Przyjęcie uznania ojcostwa jest bezpłatne.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bezpośrednio przy zgłoszeniu.
Zmiana w akcie dokonana zostanie bezzwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
1, Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, rejestruje tę odmowę w rejestrze uznań.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
parter- pokój nr 2
tel. 74 30 30 003 lub 001
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

UWAGI:
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeśli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
Kierownik USC może przyjąć oświadczenie o uznaniu ojcostwa tylko od pełnoletnich rodziców dziecka. Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed Kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi ten fakt (jednocześnie lub
w ciągu trzech miesięcy).
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się,że pochodzi ono od męża matki.
Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji oraz w stosunku, do którego zostało orzeczone sądowe zaprzeczenie ojcostwa.
W trakcie składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa rodzice dziecka dokonują wyboru nazwiska dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed urodzeniem dziecka już poczętego. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub przed sporządzeniem aktu urodzenia albo gdy uznanie ojcostwa następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia, akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka, wobec którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki. Do uznania dziecka poczętego matka dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o ciąży.
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone do protokołu przed: notariuszem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy.
10. Do skuteczności uznania konieczne jest, aby matka dziecka potwierdziła, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Załączniki:

Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 08:49
Liczba pobrań: 68
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 08:49
Liczba pobrań: 65
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 19.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 19.01.2023 08:45
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2023 08:52
Liczba wyświetleń: 159
Drukuj Zapisz do PDF
wersje