W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały Rady

Uchwała nr: LXXI/401/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umów dzierżaw i najmu
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023.40 t.j. ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2023.344 t.j. ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXXI/400/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.07.2023
W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.k. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/399/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r.
Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/398/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2023 r.
Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2019 poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/397/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w zakresie wypłaty dodatku węglowego
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/396/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
Uchwała nr: LXX/395/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2024-2027
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/394/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umów dzierżaw
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/393/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXX/392/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 29.06.2023
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w Unisławiu Śląskim oraz Łącznej w gminie Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz uchwały LIII/310/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w Unisławiu Śląskim oraz Łącznej w gminie Mieroszów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/15/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami
Status: Obowiązująca