W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały Rady

Uchwała nr: LXVII/368/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2023 roku"
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 572)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVII/367/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.03.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/331/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek edukacyjnych.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXVI/366/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 16.03.2023
W sprawie: przystąpienia Gminy Mieroszów do klastra energii pn. Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 2 pkt 15a oraz art. 38a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXV/365/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.02.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Na podstawie: art. 18b, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 70 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mieroszów przyjętego Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 5966 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXV/364/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 27.02.2023
W sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXIII/363/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 03.02.2023
W sprawie: przystąpienia Gminy Mieroszów do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego'' (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP)
Na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXII/362/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.01.2023
W sprawie: przyjęcia i skierowania apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego budowy chodników w ciągu drogi krajowej nr 35 pomiędzy miejscowościami Mieroszowem a Kowalową, w Kowalowej oraz w Unisławiu Śląskim
Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Mieroszów, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 5966)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXII/361/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.01.2023
W sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXII/360/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.01.2023
W sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 ze zmianami)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LXII/359/2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej Mieroszowa
Z dnia: 30.01.2023
W sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz Uchwały Nr XXII/156/2020 Rady Mieroszowa z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Mieroszów"
Status: Obowiązująca