Udzielenie Gminie Mieroszów kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z terminem uruchomienia do 15 grudnia 2020 r.

ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 24.11.2020

Informacja do zapytania ofertowego 17.11.2020_271.25.20 PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PDF

Formularz oferty kredyt długoterminowy DOC

Informacja o zmianie w zał. nr 2 [19.11.2020] PDF

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PDF