Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Sokołowsko

Sołtys: Pani Zofia Przygoda

Rada Sołecka:

Pan Marcin Fila – Przewodniczący,

Pani Irena Sindrewicz – Zastępca Przewodniczącego,

Pan Grzegorz Lektarski – Członek.