Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Rybnica Leśna

Sołtys: Pan Zbigniew Zaparty

Rada Sołecka:

Pani Sylwia Piela – Przewodnicząca,

Pan Wojciech Węgrzyn – Zastępca Przewodniczącej,

Pani Rozalia Zaparty – Członek.