Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Nowe Siodło

Sołtys: Kamila Milewska

Rada Sołecka:

Pani Elżbieta Frankiewicz – Przewodnicząca,

Pani Bożena Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej,

Pan Krzysztof Borowicz – Członek.