Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Mieroszów za 2019 rok