Dyżury Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa pełni dyżur w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego (II p.) w środy w godzinach od 14:30 do 16:30

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Pani Grażyna Majkowska pełni dyżur w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego (II p.) w środy w godzinach od 13:00 do 14:30