Dyżury Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Pani Grażyna Majkowska pełni dyżur w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego (II p.) w środy w godzinach od 13:00 do 14:30

Radny - Pan Mariusz Mync będzie pełnił dyżur w dniu 11 lipca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego (II p.) w godzinach 14 : 30 - 15 : 30