Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 30 PDF
Załącznik Nr 2 PDF
Załącznik Nr 3 PDF
Załącznik Nr 4 PDF
Załącznik Nr 5 PDF
Załącznik Nr 6 PDF
Załącznik Nr 7 PDF
Załącznik Nr 8 PDF
Załącznik Nr 9 PDF
Załącznik Nr 10 PDF
Załącznik Nr 11 PDF
Załącznik Nr 12 PDF
Załącznik Nr 13 PDF
Załącznik Nr 14 PDF
Załącznik Nr 15 PDF
Załącznik Nr 16 PDF
Załącznik Nr 17 PDF
Załącznik Nr 18 PDF
Załącznik Nr 19 PDF
Załącznik Nr 20 PDF