Zestawienia z głosowań z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2022 r.

Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_287_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_288_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_289_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_290_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_291_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_292_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_293_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_294_2022 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLIX_295_2022 PDF
Głosowanie nad projektem uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII_254_2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych PDF
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 kwietnia 2022 r. PDF
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do pkt. 15 projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII_254_2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 listopada 2021 r. Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do pkt. 16 projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany uchwały nr XLVII_276_2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2022 r.