Zestawienia z głosowań z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2022 r.

Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 273 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 274 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 275 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 276 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 277 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 278 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 279 2022
Głosowanie nad uchwałą Nr XLVII 280 2022
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji w dniu 28.02.2022