Tytuł Autor
Interpelacja w sprawie włączania społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie odnowy gminy Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Mieroszowskiej. Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie transportu na terenie Gminy Mieroszów. Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia w wodę aglomeracji Mieroszowskiej. Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie drzwi do budynku w Unisławiu Śląskim Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca studia nagrań przy Mieroszowskim Centrum Kultury. Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie stanu technicznego obiektów infrastruktury turystycznej Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie utwardzenia dojazdu do posesji przy ul. Powstańców Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie naprawy osuwiska przy ul. Dolnej i Miłej Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zmiany rozkładu jazdy autobusu nr 15 Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca złego stanu chodnika przy ul. Mikołaja Kopernika Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca nieobecności Burmistrza na sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca projektu Ławka Niepodległości Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie złego stanu technicznego schodów przy ul. Miłej Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca stanu nieruchomości przy ul. Malnowej 18 Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie utrzymiania czystości w Gminie Mieroszów Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Unisławiu Śląskim Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie realizacji uchwały Nr LIII/258/14 Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie poziomu przeglądu oraz remontu dróg Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie wynajmowania gminnego pojazdu Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zmiany granic okręgów wyborczych Gminy Mieroszów Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca opłaty za kaplicę na cmentarzu komunalnym Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca problemu skanalizowania Gminy Mieroszów Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca wiat przystankowych Obsługa BIP