Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 27/'5