Pokaż # 
Tytuł Autor
Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Eksploatacja złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej, gmina Mieroszów, powiat Wałbrzych" Obsługa BIP
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "przebudowie drogi powia Obsługa BIP
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przebudowy drogi powiatowej Różana - Kochanów Obsługa BIP
Postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych do udziału w postępowaniu w sprawie Eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Postanowienie Burmistrza Mieroszowa o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 2/5 w Wałbrzychu do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obsługa BIP
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania postanowienia odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia " Eksploatacja złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej, gmina Mieroszów, powiat Wałbrzych" Obsługa BIP