Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o uzgodnieniu warunków realizacji przedzięwzięcia "Wydobywanie melafiru ze złoża Rybnica Leśna" Obsługa BIP
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku od km 0+960 do km 2+400 - gmin Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania przebudowy drogi powaitowej nr 3364D w Sokołowsku Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony organizacji społecznej - Stowarzyszenia " Nowa Rybnica Leśna" Obsługa BIP
Zawiadomienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowa Rybnica Leśna do postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Zmianie koncesji na wydobycie melafiru ze złoża Rybnica Leśna, gmina Mieroszów Obsługa BIP