Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Rybnica Leśna – Grzmiąca, dz. 343 obręb Unisław Śląski, dz. Nr 134/1, 1

Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Rybnica Leśna – Grzmiąca, dz. 343 obręb Unisław Śląski, dz. Nr 134/1, 119/5 obręb Rybnica Leśna, dz. Nr 338, 336, 335, 317, 315, 312/1 obręb Grzmiąca, dz. Nr 60 obręb Głuszyca nr 1, dz. Nr 373, 442/4 obręb Grzmiąca, dz. Nr 353 obręb Grzmiąca” - wszczęcie postępowania