Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie koncesji na wydobycie melafiru ze złoża Rybnica Leśna, gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski."