Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów na podstawie Uchwały Nr LIX/283/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie dostępne jest w formacie .pdf TUTAJ.

Zawiadomienie i uchwała Rady Miasta dostępne jest w formacie .pdf TUTAJ.