Pokaż # 
Tytuł Autor
"Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego "Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 DK nr 35 w m. Unisław Śląski wraz z budową mostu tymczasowego Obsługa BIP
Obwieszczenie Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o. w Sokołowsku Obsługa BIP
Obwieszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych Obsługa BIP
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji Obsługa BIP
Obwieszczenie o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla WPWiK w Wałbrzychu Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. 294 obręb: Unisław Śląski Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego Obsługa BIP
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 Obsługa BIP