Pismo w sprawie możliwości przejęcia obowiązku wycinki drzew w korycie rzeki Ścinawka od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Kłodzku