Podatki i opłaty 2019

UWAGA!
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Burmistrz Mieroszowa informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Jednolite wzory będą obwiązywać w każdej gminie.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik jeżeli jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji - robi to na dotychczasowych wzorach formularzy.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019 r.)
-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.)
-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.).

 

WZORY FORMULARZY

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby fizyczne:

IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3  Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby fizyczne:

IR-1  Informacja o gruntach
ZIR-1  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3  Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

 DR-1  Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązująca od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby  fizyczne:

IL-1  Informacja o lasach
ZIL-1  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3  Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:

DL-1  Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


W roku 2019 obowiązywać będą stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Do pobrania: