Pokaż # 
Tytuł Autor
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Obsługa BIP
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Obsługa BIP
Informacja o naborze na członków komisji konkursowej Obsługa BIP
Protokół na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura Fizyczna i Sport. Obsługa BIP
Wyniki - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017 - część II Obsługa BIP
Wyniki - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017 - część I Obsługa BIP
Wyniki - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015 - część II Obsługa BIP
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodoweg Obsługa BIP
Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o naborze na członka komisji konkursowej Obsługa BIP
Organizacje pozarządowe - ankieta Obsługa BIP