Informacja

Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy bazy osób składających podania o pracę, a dokumenty składane poza prowadzonym procesem rekrutacji są niszczone. W związku z powyższym prosimy o składanie podań o pracę wyłącznie w chwili zamieszczenia ogłoszenia o rekrutacji, zgodnie z wymogami tam ustalonymi. Zasady prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie określa Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Mieroszowie

Podkategorie

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.