Umorzenie zaległości za mieszkanie

KARTA USŁUGI

Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

58 – 350 Mieroszów

pl. Niepodległości 1

tel. (+48) 74 30 30 040


SPRAWA: Umorzenie zaległości za mieszkanie


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu czynszu najmu/ odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz dokumenty wymienione we wniosku.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1


REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

do 60 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku


OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

ORGAN ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy


PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr LIV/235/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych ( Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 173, poz. 2632 z dnia 17.09.2010 r.)PLIKI DO POBRANIA: