Przydział lokalu mieszkalnego kwalifikującego się do wykonania remontu

KARTA USŁUGI

Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

58 – 350 Mieroszów

pl. Niepodległości 1

tel. (+48) 74 30 30 040


SPRAWA: Przydział lokalu mieszkalnego kwalifikującego się do wykonania remontu

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego kwalifikującego się do wykonania remontu oraz dokumenty wymienione we wniosku.

2. Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, niezbędnych do wykonania remontu, przebudowy lub rozbudowy.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1


REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku


OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

ORGAN ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Uchwała nr XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów
  2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 611 ze zm.)
  3. Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział wolnego lokalu mieszkalnego, kwalifikującego się do wykonania remontu, przebudowy i rozbudowy, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Mieroszów.

 

PLIKI DO POBRANIA: