Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

SPRAWA:

Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek.

2. Mapa ewidencyjna lub sytuacyjna z zaznaczonym terenem, do którego odnosi się wniosek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Sprawa załatwiana jest w trybie cywilnoprawnym, nie obowiązują terminy Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od stanu terenowo – prawnego nieruchomości.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz zawarcia Aktu Notarialnego obciążają nabywcę nieruchomości.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

2. Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008r. W sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 

PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK o nabycie nieruchomości zabudowanej / niezabudowanej w trybie bezprzetargowym