Najem socjalny lokalu/ najem lokalu na czas nieoznaczony

KARTA USŁUGI

Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

58 – 350 Mieroszów

pl. Niepodległości 1

tel. (+48) 74 30 30 040

 

SPRAWA: Najem socjalny lokalu/ najem lokalu na czas nieoznaczony

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego z tytułu pozostawania w niedostatku / lokalu na czas nieoznaczony w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych oraz dokumenty wymienione we wniosku.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1


REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku


OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

ORGAN ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Uchwała nr XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów
  2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 611 ze zm.) 

 

PLIKI DO POBRANIA: