Dzierżawa Nieruchomości Gruntowych

SPRAWA:   

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

Uchwała Nr LIV/277/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnyh lub ich części, stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/98/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr LIV/277/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnyh lub ich części, stanowiących gminny zasób nieruchomości.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Karta Usługi - Dzierżawa nieruchomości gruntowych

Wniosek – wydzierżawienie działki