Imprezy masowe

I NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

II PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013, poz. 611).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

 

III WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2. Wzór wniosku z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do karty informacyjnej.

 

IV OPŁATY:

Opłata skarbowa z tytułu wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – 82 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów BGŻ S.A O/Wałbrzych - Nr rachunku 53 2030 0045 1110 0000 0157 9960.

 

V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą masową.

 

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 1,

tel. 74 84 94 314

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

VIII UWAGI:

1.Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, w tym, że opinie muszą być dostarczone najpóźniej na 14 dni przed imprezą.

2.Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie.

3.Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

 

Załączniki:

- wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie impezy masowej