Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6722.2.1.2018 z dnia 14.05.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6722.1.16.2017 z dnia 29.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6722.1.1.2018 z dnia 22.01.2018 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6720.1.44.2016 z dnia 22.01.2018 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią Obsługa BIP
Ogłoszenie-obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 09.10.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 18/09/2017 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXIII/104/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. Obsługa BIP
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów. Uchwała Nr LIX/283/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Obsługa BIP