Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie - Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa Obsługa BIP
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obsługa BIP
Obwieszczenie - Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rybnica Leśna Obsługa BIP
Obwieszczenie - Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowe Siodło Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE-OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIEROSZOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE-OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIEROSZOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6722.4.1.2018 z dnia 15.10.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6722.3.1.2018 z dnia 17.08.2018 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa znak: GPIiOŚ.6722.1.18.2017 z dnia 11.06.2018 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią Obsługa BIP