Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na relizację inwestycji dotyczącej drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Sląski od km 9+400 do 11+093