Wykaz Nr 82 z dnia 24 maja 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3, w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.