Wykaz nr 94 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu