W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RSS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu  budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej

 KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być każdy.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Wnioskodawca musi określić cel jakiemu ma służyć zaświadczenie potwierdzające fakt.
Zgodnie z art. 217 i 218 ww. ustawy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

 WYMAGANE DOKUMENTY
1.    wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu zawierający informację o podstawowych parametrach: powierzchnia użytkowa, kondygnacja, obecna funkcja obiektu, planowany sposób użytkowania,
2.    mapę zasadniczą lub ewidencyjną ze wskazaniem obiektu lub jego części objętej planowaną zmianą,
3.    inne dokumenty np. rzuty, przekroje obiektu,
4.    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
5.    pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy wraz dowodem wpłaty opłaty za pełnomocnictwo

 OPŁATY
1.        za zaświadczenie – 17 zł
2.        opłata za pełnomocnictwo - 17 zł

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne – pokój Nr 3.
Opłatę ustaloną w zależności od rodzaju wydawanego dokumentu należy wpłacić na konto

Urząd Miejski Mieroszów
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
BS Kamienna Góra
nr rachunku 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek złożony prawidłowo z kompletem danych zrealizowany jest w terminie 7 dni

Sposób odbioru dokumentu:
1. osobiście - osobisty odbiór dokumentów wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów pokój nr 3 (I piętro)
2. drogą pocztową - dokumenty są przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku
3. epuap - na adres skrytki podanej we wniosku

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 74 30 30 395

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny, które powinno być złożone w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, lub  nadane na poczcie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  i adresowane  "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa".

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.
 
DANE KONTAKTOWE
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.  +48 74 30 30 395
I piętro pokój nr 3

WZÓR WNIOSKU W WERSJI PDF ORAZ DOCX

Załączniki:

Wytworzył: Magdalena Miłosz
Data wytworzenia: 13.02.2023
Opublikował w BIP: Magdalena Miłosz
Data opublikowania: 13.02.2023 15:16
Liczba pobrań: 12
Wytworzył: Magdalena Miłosz
Data wytworzenia: 13.02.2023
Opublikował w BIP: Magdalena Miłosz
Data opublikowania: 13.02.2023 15:17
Liczba pobrań: 12
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Miłosz
Data wytworzenia: 13.02.2023
Opublikował w BIP: Magdalena Miłosz
Data opublikowania: 13.02.2023 15:20
Liczba wyświetleń: 36
Drukuj Zapisz do PDF