Wykaz nieruchomości do najmu, dzierżawy, sprzedaży 29.01.2015

Informacja

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 29 stycznia 2015 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – II piętro, obok pokoju nr 8 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste lub najem.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.