Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2022 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 lutego 2022 r.